Quick dating
Custom Menu
 • Sex chats online
 • Adult sex sms chat for boys
 • chelsea handler dating e president
 • NEWS
  You'll see giant tuna power their way through the water, while pelagic rays and green sea turtles swim just inches away. Adult dating through Adult Friend Finder saves you time and effort. I don’t attribute this to an alignment of stars, to the mercy of the web gods and goddesses, or even to OKC’s algorithm, which supposedly uses questions such as “What’s worse, book burning or flag burning? Instead, I chalk up my positive online dating experiences -- which, with the exception of a brazen date who rudely shushed fellow theatergoers (referred to amongst my friends henceforth as “the shusher”), has been without horror stories -- to my careful evaluation of a potential match’s username before arranging a date.


  Dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas Watch sex on web cam

  Sama-sama ang buong barangay sa pagharap sa mga kalaban. Ang pinuno (datu o rajah) ay suportado ng buong kasapi ng barangay. Nawala rin ang mga lumilitaw na estado ng Cebu, Butuan at Maguindanao. Tributo (1580 – 8 reales, 1590 – 10 reales, ika19 na siglo – 12 reales). Nakabatay sa urbanismong Greco-Romano na ang “sibilisasyon” ay nakaugnay sa pagkakaroon ng siyudad. Sa pagpapalawig ng argumento, tunghayan ang Aralin 7.

  Kalakal Galleon din ang nang-agaw at nagputol sa namamayaning relasyon ng Maynila sa ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Pagtatayo/ pagpapalaganap ng “tamang” paniniwala (Katolisismo/Kristiyanismo), pagbibihis ng “tama” (nakabalot ang buong katawan), sasailalim sa “tamang” pamahalaansasailalim sa Diyos at sa representasyon ng Diyos sa mundo (Hari ng España/ Papa sa Roma). Tandaan na ang wika ay hindi inalis ng kolonisasyon.

  Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong 13 siglo sa pamamagitan ng isang Arabong Misyonaryo na si Sharif Makhdum na lumapag sa Sulu.

  dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas-48dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas-73

  Si Abu Bakr ay dumating sa Jolo noong 1450 at pagkatapos ay pinakasalan niya ang dalagang anak ni Rajah Baginda na si Putri (Princess) Paramisuli.Siya ay lumapag sa Maguindanao (Cotabato) sa taong 1475 at pagkatapos ay pinakasalan niya si Putri Tunina.Sila rin ang kauna-unahang Sultan at Sultana sa Maguindanao. Ano ang nais ipakita ng ganitong pananaw sa “sibilisasyon” ng mga Kastila? Pahiwatig: Sibilisasyon ay kolonisasyon Pagbabagong Pulitikal Datu/Rajah – ginawang gobernadorcillo at cabeza de barangay (pueblo/ barangay). Pahiwatig: Relasyon ng datu sa mga katutubo nagbago. Halos ang prayle o ang alcalde mayor lamang ang nasa probinsya. H’wag kalimutan ang papel ng mga Intsik sa ekonomiya ng Pil. Reduccion/ Reducir     Pagpapalipat ng tirahan ng mga katutubo sa isang pamayanang may kaayusang kolonyal – pueblo (may simbahan, plaza complex, municipio). Pahiwatig: Maaaring nabago ang pisikal na anyo sa pueblo ngunit ang buod at batayan nito ay ang katutubong kultura pa rin. Pahiwatig: Wala ang ganitong prinsipyo sa ibang pinuno na tumanggap sa mga dayuhan bilang mga kaibigan at bagong kapatid. Paano naiiba ang ginawang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas sa ginawang pananakop ng ibang Europeo sa Timog-Silangang Asya? Ano ang pakahulugan ng mga Espanyol sa “sibilisasyon”? Paano isinakatuparan ng mga Espanyol ang hangarin nilang “sibilisahin” ang mga tao rito? “sibilisasyon” ibinahagi (paninirahan sa pueblo (reduccion),pagpasailalim sa Hari ng España, maging Kristiyano).  Binigyan ng mga pabuya: mga lupain (encomienda), suporta ng Kastila laban sa kanilang kaaway at mga pamagat/ titulo. Nakatuon lamang sa Kalakal Galleon kaya nakakumpol ang mga Kastila sa Maynila.

  Leave a Reply


  Pages: [1] 2 3 4 5 6 | Next | Last


  
  Copyright © 2017 - baltrodnik.ru